Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

Bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2014


Trước tình hình nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng và nhiệt độ dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao trong các tháng 5, 6 và 7/2014. Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 17/CT-BCT nhằm bảo đảm đủ nguồn điện cho các tháng cao điểm mùa khô 2014. Theo đó, Bộ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tập đoàn liên quan. Bảo đảm cung ứng điện mùa khô 2014 Cụ thể: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải theo dõi tăng trưởng phụ tải điện, diễn biến thủy văn, tình hình vận hành các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, tuabin khí. Bên cạnh việc nâng cao công suất của các nhà máy, cần phải huy động tối đa các nguồn điện, đồng thời phải có phương án dự phòng khi cần thiết bảo đảm đủ điện đến cuối mùa khô. Tăng cường kiểm tra lưới điện, hạn chế mọi rủi ro, có phương án khắc phục sự cố nếu có. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vận hành ổn định các nhà máy điện do tập đoàn đầu tư, quản lý; đảm bảo duy trì sản lượng khí cho các nhà máy điện tua bin khí vận hành; phối hợp với chủ mỏ Talisman và các đơn vị liên quan, nhanh chóng khắc phục sự cố giàn khai thác khí, rút ngắn thời gian ngừng cấp khí để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống cung cấp khí trong tháng 7/2014. 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phải bảo đảm cung cấp than đầy đủ và liên tục cho các nhà máy nhiệt điện than phát điện trong các tháng 5 và 6/2014. Đồng thời có phương án sẵn sàng huy động tối đa công suất các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của các tập đoàn theo kế hoạch huy động của EVN. 

Các tổng công ty/công ty điện lực phải thường xuyên theo dõi, cập nhật nhu cầu phụ tải điện mới trên địa bàn quản lý và nắm bắt kế hoạch sản xuất của các khách hàng sử dụng điện. Tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng công suất đường dây, trạm biến áp để đáp ứng nhu cầu điện và vận hành an toàn lưới điện. 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt Chỉ thị số 171/CT-TTg về tuyên truyền tiết kiệm điện; giám sát, phối hợp, tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lưới điện, cũng như việc thực hiện cung cấp điện của tổng công ty điện lực và công ty điện lực tại địa phương. 

Tất cả các đơn vị liên quan, tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể phải chủ động thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp với nhau nhằm quản lý, vận hành hệ thống điện lưới quốc gia chất lượng, an toàn, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng với mục tiêu không để thiếu điện trong mùa khô. 

 Đình Dũng ( Báo Công Thương )