Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Công điện khẩn về việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành Xây dựng

Ngày 15/5/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký công điện số 01/CĐ-BXD về việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành Xây dựng 

Công việc trên nêu rõ: Những ngày qua, nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng, nhưng tại một số địa phương đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống phá người thi hành công vụ, gây mất anh ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Chính phủ đánh giá tình hình này là nghiêm trọng. Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Ảnh: Kiên Trung 

Đồng thời với việc thực hiện nghiêm các công điện, văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội nói chung, để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành Xây dựng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ sau: 

1. Phổ biến, quán triệt kịp thời đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện nghiêm các công điện, văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người và của cơ quan, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt, tại các dự án, công trình xây dựng, nhà máy, cơ sở sản xuất có sự liên doanh, liên kết hoặc sự tham gia của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, cần chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đối tác và chính quyền địa phương tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của các cá nhân, tổ chức người nước ngoài. Bảo đảm hoạt động, sản xuất kinh doanh bình thường của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có các hành vi vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống, góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp nước ta và luật pháp quốc tế. 

4. Nêu cao tinh thần cảnh giác, theo dõi sát sao tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại khu vực nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trú đóng hoặc nơi tổ chức công trường xây dựng, nhà máy, cơ sở sản xuất, nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc biểu hiện của phần tử xấu có thể tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự chung thì phải kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý. 

5. Thông báo rõ đến các nhà đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã và đang tham gia đầu tư, xây dựng, liên doanh, liên kết sản xuất với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình về chủ trương, chính sách, đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Khẳng định Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, tài sản, doanh nghiệp, cơ quan nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam. 

6. Thường xuyên báo cáo tình hình đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình quản lý, đặc biệt là những diễn biến bất thường (nếu có) với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn và Bộ Xây dựng để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời tích cực chủ động, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp ngành Xây dựng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên. 


 Biên tập lại từ BBT Báo Xây dựng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét